SUVE motivuje mládež na školách

SUVE motivuje mládež na školách

„Pri zmene spoločnosti treba začať pracovať s mládežou. Rád by som u mladých prebudil ich prirodzený potenciál a nasmeroval ich k zdravým hodnotám.“ vysvetľuje Suve.

Jeho vystúpenia sú koncipované podľa 3 rozličných tematických okruhov a obohatené o živé skladby súvisiace s vybranou témou.

Približne hodinový výstup pozostáva z hovoreného slova, z hudobných vstupov a z interakcie so žiakmi. Nechýba tiež súťaž o ceny či fotenie a gramiáda.

Počas vystúpenia dáva často priestor mladým talentom formou spevu, či tanca.

 3

Na výber máme 3 témy motivačno-výchovného koncertu:

1 – HIP HOP a skutočné posolstvo tohto najobľúbenejšieho žánru u mladých

2 – ŠIKANA medzi mladými, o príčine a riešení tohto deštrukčného fenoménu

3 – ŽI SVOJE SNY a dosahuj svoje ciele, túžby a zámery

 

SUVE je predstaviteľ conscious hip hop – uvedomelého hip-hopu. Takisto ako jeho život i jeho tvorba prešla výraznou premenou. V súčasnosti sú jeho texty bez vulgarizmov.  

Jeho piesne obsahujú témy osobného sebarozvoja, spoločenských a kultúrnych výziev, filozofie, spirituality s dôrazom na motiváciu, inšpiráciu a pozdvihnutie ľudského ducha.

 

Ešte sme neboli u vás na škole?

Prečítajte si detaily koncertu pre mladých tu: SUVE-motivačno-výchovne-koncerty a napíšte nám! :)  

Veríme, že koncerty budú prínosné ako pre žiakov, tak i pre pedagógov.

1

Tešíme sa na vás // SUVE a jeho tím