Tip Zväčšiť
  • 1 z 2
 

kniha Premena <REEDÍCIA slovenskej>

1 hodnotenie
 

Reedícia úspešnej knihy Premena s podtitulom Mením seba - mením svet.

Dostupnosť Skladom
€14,90
   
Značka Suvereno
Kategória Knihy
 

Reedícia úspešnej knihy Premena s podtitulom Mením seba - mením svet.

 
O knihe Premena:

Táto kniha vznikla na popud Vás, mojich fanúšikov, pretože tá najčastejšia otázka, sa
ktorou som sa posledné roky stýkal, znela: „Suve, čo sa stalo, že si sa zmenil?!“
Mnohí, ktorí dôverne poznajú moju tvorbu, si v nej nemohli nevšimnúť výrazné
zvratu, a preto som sa Vám rozhodol detailne priblížiť, čo sa vlastne stalo v procese
mojej životnej sebapremeny, ktorá sa zároveň odrazila aj v mojej hudbe.

 Kniha je rozdelená na tri ucelené a navzájom prepojené časti: na chronologickú,
tematickú a transcendentálnu. Postupným priebehom čítania cez dejovú gradáciu
čitateľ dvíha svoje uvedomenie a vyostruje vnímanie spolu s vývojom samotnej
knihy. Týmto vzostupným charakterom je kniha špecifická, je totiž rozdelená na
tri stupňovité úrovne vedomia! V prvej chronologickej časti je popísaná Premena
z pohľadu časovej osi od narodenia až po súčasnosť, kde sú formou príbehu
popísané zaujímavé zážitky a situácie, ktoré vyústili v nečakaný zlom a precitnutie.
V druhej tematickej časti je rozobraný prierez Premeny v jednotlivých oblastiach
života: vzdelávanie, financie, stravovanie, vzťahy, tvorivosť i náboženstvo, k akému
poznanie autor dospel pri týchto samostatných aspektoch života a ako ich prepája
do jednotného fungujúceho harmonického celku. A tretia transcendentálna časť pojíma
o najvýraznejších zážitkoch medzi „nebom a zemou“, ktoré spôsobili kľúčovú životnú
Premenu autora, najviac ho posunuli na ceste osobného rozvoja a zmenili jeho
celkové vnímanie sveta. Na záver je sumarizované zhrnutie jednotlivých praktických
princípov, ktoré sú spomenuté v celej knihe a autor pozýva k celospoločenskému
kultúrnemu dialógu na súčasné, veľmi zásadné až alarmujúce otázky. Priestor pre
odpovede poskytuje práve otvorený koniec, pretože Premena ako taká stále
pokračuje, deje sa po celú večnosť a je vlastne stálou životnou konštantou:

Premena je jediná nemenná vec, ktorá existuje...

 

KAPITOLY KNIHY PREMENA:

ČASŤ PRVÁ CHRONOLOGICKÁ - Premena v čase
I. Misia: zabudnutie a rozpamätanie sa
II.Obdobie poslušnosti
III. Obdobie vzdoru
IV. Čo ma naučila samostatnosť
V. Temná noc duše
VI. Kolaps, zlom a precitnutie
VII. Nový začiatok
 
ČASŤ DRUHÁ TÉMATICKÁ - Premena v štruktúre
VIII. Sloboda nadovšetko
IX. Zakázané dejiny
X. Finančná (ne)gramotnosť
XI. V zdravom tele – zdravý duch
XII. Vzťahy ako zrkadlo
XIII. Ľudské tvory tvorí schopnosť tvoriť
XIV. Spiritualita – veda – náboženstvo
 
ČASŤ TRETIA TRANSCENDENTÁLNA - Premena nad časopriestorom
XV. Zážitky medzi nebom a zemou (ktoré mi zmenili život)
XVI. Princípy Univerza a cesta hrdinu
XVII. Po stopách dávnych kultúr
XVIII. Spoločenská dekadencia verzus spirituálna renesancia
XIX. V harmónii s prírodou
XX. Nový začiatok sveta - spolutvorcovia budúcnosti
XXI. Láska ako stav Bytia
 
XXII: BONUS: Praktické zhrnutie