Elektromobilita (august 2015)

Treba si pripomenúť, že na počiatku vývoja automobilov v 19. storočí to boli práve autá na elektrický pohon, ktoré stáli pri zrode tohto priemyslu a jednoznačne dominovali. No objavenie nových a ľahko dostupných nálezísk ropy začiatkom 20.storočia však naštartovalo éru hlučného a smradľavého spaľovacieho motora. Bez ohľadu na jeho následky sa ľudstvo priklonilo k tejto pre planétu nešetrnej ale lacnejšej variante, pretože v súčasnom systéme postavenom na finančnom profite ide všetko ostatné, čo sa nespája s okamžitou ziskuchtivosťou - stranou...Takéto uvažovanie je veľmi krátkozraké, sebapoškodzujúce a dlhodobo neudržateľné . Tieto alarmujúce a do očí bijúce fakty si už našťastie začali uvedomovať mnohí veľkí hráči na tomto poli...a tak dovolím si tvrdiť, že v oblasti dopravy, prichádza k opätovnému návratu myšlienok, ktoré stáli na samom počiatku automobilovej éry. Pri zohľadnení veškerých dopadov pre svet je elektrický pohon momentálne zatiaľ najčistejšia a najekologickejšia varianta presunu z bodu A do bodu B. Preto REŠPEKT A UZNANIE patrí všetkým automobilkám a každému, kto v oblasti technológie uvažuje nad budúcnosťou našich potomkov a záleží mu na tom, aké prostredie im po sebe zanecháme...ĎAKUJEM každému človeku, ktorý pomáha šíriť tieto jednoDuché princípy a hodnoty vo svojom každodennom živote. Zmena je nevyhnutná. SUVE